Vybudovali jsme a nadále rozvíjíme integrovaný systém dle požadavků norem  ISO  9001:2008, ISO 14001: 2004,  OHSAS 18001:2007, který je zásadním  pro naši společnosti.  Vyjadřujeme tímto svůj odpovědný postoj k našim  zákazníkům, partnerům, zaměstnancům.   Zároveň chceme svojí činností co  nejméně  zatěžovat životní prostředí a její případné  dopady  minimalizovat.  Rovněž se soustavně zaměřujeme na ochranu bezpečnosti a zdraví  našich  zaměstnanců a ostatních partnerů, podílejících  se na našich činnostech.  Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS  18001:2007.