V rámci pardubického a hradeckého kraje jsme si díky trvale vysoké kvalitě  prováděných staveb, zodpovědným přístupem k realizacím a flexibilitou,  vybudovali velice dobrou pozici v segmentu stavitelství. Proto jsme také  častým participujícím partnerem i pro větší stavební společnosti.  Nabízíme tyto služby: - výstavbu a rekonstrukci komunikací, parkovišť, chodníků a zpevněných ploch - výstavbu mostních objektů a propustků - rekonstrukci mostních objektů, propustků a  betonových konstrukcí - výstavbu opěrných a stabilizačních železobetonových,nebogabionových zdí - zemní modelace a zahradnické práce v rámci regenerací staveb - instalace osvětlovacích těles a dopravního značení v rámci regenerací - demoliční a sanační práce